05 de març 2009

ELECCIONS

Tal com diuen els estatuts de l'associació, cada quatre anys es té que presentar una nova junta o renovació. Per això, es convoca eleccions per la presidència.

Les candidatures tindran que cobrir el càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals. En cas de tenir alguna candidatura, es presentarà abans del 30 de maig. Un cop presentada i com que l'assamblea general pel exercici 2009 ja està realitzada, es convocaria una nova reunió per les eleccions.

En el cas de no presentar-se cap candidatura, la actual junta directiva continuarà el seu mandat durant els pròxims quatre anys, donant entrada lliure a qui vulgui col·laborar com a vocal, i fent-lo saber durant aquest periode d'eleccions.