06 de novembre 2008

SOPAR DE DONES

Trobada reservada a les dones, sense els clàssics ni les parelles!!

Dia 13 de desembre de 2008

Lloc de trobada: a l'Escardívol

Hora: a les 21:00 h

Per partipar trucar a:
Mari 629 90 16 79
Cristina 618 17 18 34

SOPAR FI DE TEMPORADA

Dissabte 22 de novembre de 2008

Restaurant Can Barata

Ctra. C-1413 de Rubí a Sabadell, Km 15 - Sant Cugat del Vallès
Tels. 93 697 06 52 - 93 699 03 61

Hora: de 21:30 a 22:00 h

Inscripcions: 40 € per persona i soci, fen ingrés al compte del club:
Caixa Penedès 2081-0165-88-3300008066
Abans del dia 18 de novembre

Després del sopar, es farà com sempre el lliurament de premis a la temporada 2008, i alguna cosa més, t'esperem per gaudir junts d'una bona vetllada.