17 de gener 2008

Asamblea General

Comvoquem la assamblea general ordinaria que tindrà lloc el divendres dia 15 de febrer a l'edifici de l'Ateneu al carrer Xile,1-3 de Rubí a les 20:30 h.

Ordre del dia:
- Lectura i aprovació de l'acte anterior
- Memòria de les activitats de 2007
- Balanç econòmic de 2007
- Projectes i pressupost de 2008
- Precs i preguntes

Animem als socis del club a exercir els seus drets socials i contem amb la vostra presència en aquest acte de màxima importància per la bona marxa de l'associació.

NOTA: La quota anual pel 2008 es de 40 €