16 de gener 2007

Convocatoria Assemblea General

Es convoca la assemblea general ordinaria, que tindrà lloc el divendres dia 2 de febrer de 2007 a l'edifici de l'Ateneu, al carrer Xile, 1-3 de Rubí a les 20:30 h.
L'ordre del dia es el següet:

- Lectura i aprovació de l'acte anterior
- Memòria de les activitats 2006
- Balanç econòmic 2006
- Projectes i pressupost 2007
- Precs i preguntes

Animem als membres del Club a exercir els seus drets socials i comptem amb la teva presència en aquest acte de màxima importància per la bona marxa de la associació

NOTA: La cuota per el 2007 es de 40 €