30 de juliol 2015

Reportatge Ral·li Sant Cristòfol - Revista Autofoto Agost 2015